И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя!

 

 

Изтекла процедура на 30.12.2014 г . - Документация за Публична покана по ДБФП № BG161PO003-2.4.02-0063-С0001 на Сдружение „Клъстер БГ Автопарк“ с предмет:
„Организиране и провеждане на събития за представяне на Сдружение „Клъстер БГ Автопарк“ по 4 Обособени позиции".

Краен срок за подаване на оферти - 30/12/2014г. / 17,00 ч. -документът може да свалите  тук

 

изтекла на 04.09.2014 г. - Маркетинг стратегия

 

изтекла на 04.09.2014 г. - Проучване на съществуващи конкуренти и пазари

 

изтекла на 04.09.2014г. - Проучване флийт мениджмънт