И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя!

дане
Сервизна поддръжка на автопарка: ремонт, резервни части, консумативи и козметични услуги;
Съдействие за изготвяне на оферти за застрахователни застрахователно обслужване - изготвянето на застраховката, оглед и маркиране в случай на необходимост;
Планиране и извършване на годишни технически прегледи в оторизираните за това пунктове;
Извършване на митнически и логистични услуги;
Регистрация на автомобил в данъчна служба в съответствие с адресната регистрация на собственика;
Оценка на автопарк от лицензиран оценител;
Сезонна смяна на гуми, включително съдействие при закупуване на нови, както и възможност за тяхното съхранение в наш собствен склад;
Оказване на съдействие при ПТП – пътна помощ и съдействие за опис на щети при застраховател, включително денонощен телефон за аварийни ситуации;
дане
Консултации при покупко-продажба на нови и употребявани автомобили -
изготвяне на оферти и подготовка на договори за закупуване на автомобил по предварително заявени технически параметри от клиента, включително съдействие при нотариалното прехвърляне на автомобилите;
Съдействие при избор на автомобил от официални представителства, съобразени с изискванията и бизнеса на клиента;
Съдействие при избор и договаряне на ценови условия за употребявани автомобили от България;
дане
Физическо придвижване на автомобилите от наши служители до съответните дестинации;
Пътна помощ – транспортиране на автомобила до наш сервиз;
Рента-кар услуги, включително наем на шофьор;
Проследяване на автомобилите с вграден GPS върху карти от Google;
дане
Архив на информацията и документацията на автомобилите;
Изготвяне на месечни и годишни отчети за разходи;
Водене на пътни листи;
Винетни стикери;
Водене на отчети за гориво и смазочни материали;
Съдействие при подготовка и администриране на договори с доставчици на услуги.
Местоположение на автомобилите (Марка, регистрационен номер,град - за всеки автомобил нов ред)