И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя!

До
Управителният съвет на
Сдружение „Клъстер БГ  Автопарк „

Молба:

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото заявление декларирам желанието си представляваното от мен дружество:

да бъде прието за асоцииран член на Сдружение „Клъстер БГ  Автопарк „

С настоящото заявление декларирам, че съм запознат и приемам разпоредбите на Устава на Сдружение „Клъстер БГ  Автопарк „. Приемам да не накърнявам доброто име и интереси на Сдружението, в което членувам без значение от вида на членство и поетите ангажименти. Също така изразявам желанието си представляваното от мен юридическо лице

активно да работи за осъществяване на целите на Сдружението.