И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя!

Какви са нашите цели?

Изпълнение на комплексни услуги и решения – оптимизиране на разходи и увеличаване на ефективността при експлоатацията на автомобилни парк;
Спестявайки време, средства и управленски усилия на нашите клиенти, да им помогнем да се концентрират върху основната си бизнес-дейност и да насочат средствата и ресурсите си към същинската дейност на тяхната организация;
Изграждане на партньорски взаимоотношения, базирани на взаимно доверие и лоялност в дългосрочен план.

 

Защо да изберете нашето обслужване при поддръжка на автопарк?
Защото нашият екип се състои от опитни професионалисти, запознати във всички аспекти на предлаганите услуги и процеси.
Защото се ангажираме да направим безплатна консултация за Вас във всички насоки, които изискват  нуждите на Вашия автопарк.
Защото стриктно ще следим предлаганите Ви услуги от доставчици и ще контролираме целия процес по неговото изпълнение.
Защото консултациите на нашите специалисти ще подпомогнат взимането на правилни решения и оптимизиране на обслужване на автопарк чрез:
- регулярен контакт  и обмен на информация с Вашия доставчик на услугата
- мониторинг на извършваните дейности при Вашия доставчик на услугата (качество, цена и срок на изпълнение)
- съвместно решение за алтернативен избор на доставчик на услугата (основен или допълнителен)
- съвместно решение за основен или алтернативен избор на други необходими доставчици на услуги.