И лесното може да бъде трудно, ако не знаеш пътя!

Какво е нашето предложение за избор на услуги?                                        

Транспорт, обслужване, администриране и отчетност   
организиране, контрол и управление на техническата изправност на автомобилите;
застрахователно обслужване, включително последващо съдействие при извършване на огледи при възникнали щети;
Техническо обслужване на автомобили - цялата гама от сервизни и козметични услуги;
Периодичен мониторинг на техническото състояние и пълно следене и администриране на документацията на автомобила в съответствие със законовите изисквания и технически препоръки от оторизирани представителства;
Събиране, обработка и анализ на необходимата информация за автопарка и своевременно известяване преди извършване на отделни процедури по техническата поддръжка и документално окомплектоване;
ценка на автопарк от лицензиран оценител - текуща оценка, амортизационни норми, консултиране за подмяна на съществуващите активи с нови и др.;
Следгаранционен сервиз и обслужване;
Годишно абонаментно обслужване, съобразено с индивидуалните нужди и обем на автопарка на всеки индивидуален клиент;
Промоции и отстъпки на предлаганите от нас и наши партньори услуги;
Бонусна система за лоялни клиенти.

БГ Автпарк предлага за продажба употребявани автомобили :
- върнати от оперативен лизинг
- оставени поради невъзможност за обслужване на финансови задължения
- автомобили от автопарк на наши клиенти, възложени за продажба следствие на закупени нови
Автомобилите са обслужвани с абонаментен договор от нас и са с доказан произход, реално техническо състояние,
история за извършваните сервизни услуги и реален пробег.
Извън наличните автомобили предлагаме консултиране и съдействие при закупуване на автомобил от друг доставчик
избран от клиента:
- контакт и договаряне с продавача
- оглед на място и сервиз
- пълна диагностика и препоръки
- договаряне на цена и съдействие за изготвяне на всички документи за покупко-продажба
- регистриране на автомобила в съответните държавни институции и застрахователни компании
- последващо сервизиране и абонаментно обслужване
Гаранция за реално техническо състояние и ясен произход на всеки автомобил.

Какви са предимствата при избор на услугите, които предлагаме?

Няма необходимост от наемане на допълнителен персонал, който да обслужва фирмения автопарк;
Няма загуба на време, средства и усилия, за обслужване на фирмения автопарк;
Няма обем на документооборота(оферти, договори и фактури) от различни доставчици
Няма необходимост от извършване на услуги и дейности извън Вашите нужди;
Няма разлика в цената на услугите и дейностите, които ползвате;
Няма необходимост от ремонтни услуги за доставчик на услуги само в града, в който е позиционирана Вашата дейност
Няма нужда да водите отчетност за притежавания автопарк – WEB базиран софтуер.
Няма нужда да излизане в работно време
Няма да спрете да работите – ползвате заместващ автомобил.
Няма да загубите професионалното отношение на Вашите служители, за отговорностите които изпълняват – имате възможност да им предложите услугата, под формата на социална политика при преференциални условия.

 

Какво ще Ви дадем допълнително в поцеса на обслужване?                                    
Основни и алтернативни доставчици на услуги съпътстващи нашата дейност, които гарантират надеждност и качество на предоставяните продукти:
Автосервизи
Гуми-центрове
Автомивки
Вносители на резервни части и консумативи
Застрахователни компании
Оторизирани дилъри на автомобили
Фирми вносители на автомобили
Консултаций при лизингово и банково финансиране
Рента-Кар услуги
Лицензирани оценители на автомобили

Всички те са утвърдени фирми в областта, в която оперират и притежават нужния опит, материална обезпеченост и квалификация за извършваната от тях дейност.

Избраните доставчици на услуги са предварително проверени и рейтинговани в тристепенна система на оценка, посредством трета незавизима страна в процеса. Това прави прави избора по-лесен, а резултатите от извършваните дейности могат да бъдат предварително и навременно оценени.

                                    

                                          СРОК    КАЧЕСТВО    ЦЕНА    РЕЙТИНГ
Доставчик на услуга        3             4                 5              B
Средна оценка 5 – рейтинг А – доставчик с най-добри характеристики на услугата
Средна оценка 4 – рейтинг B – доставчик с добри характеристики на услугата
Средна оценка 3 – рейтинг C – доставчик със задоволителни характеристика на услугата
Средна оценка 2 – рейтинг D – доставчик с незадоволителни характеристики на услугата
*оценката е петобална и дава матрицата на оценка от БГ Автопарк от три различни източника на информация